Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group)

NLT Group là đơn vị tiên phong nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm đèn LED Nam Long trên nền công nghệ IoT, AI và GIS Cloud, góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố/đô thị thông minh.

“NAM LONG LED thế hệ đèn LED thông minh cho đô thị thông minh/thành phố thông minh”

Sản Phẩm NAM LONG LED

Giải pháp NAM LONG LED

NAM LONG LED

Chính sách và liên hệ